Gallerie

Minister Jolevski on a meeting with the Polish Ambasador, Jacek MultanowskiМинистерот Јолевски на средба со полскиот амбасадор, Јацек Мултановски

Minister Jolevski on a meeting with the Polish Ambasador, Jacek Multanowski

Minister Jolevski meets the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Macedonia, Mariet ShurmanTakim i ministrit Jolevski me ambasadoren e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë, Mariet ShurmanСредба на министерот Јолевски, со амбасадорката на Кралството Холандија во Република Македонија, Мариет Шурман

Minister Jolevski meets the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Macedonia, Mariet Shurman

Macedonia and Hungary are committed to the development of mutual cooperationMaqedonia dhe Hungaria jane te perkushtuar në zhvillimin e bashkëpunimit të ndërsjellëМакедонија и Унгарија се посветени на развојот на меѓусебната соработка

Macedonia and Hungary are committed to the development of mutual cooperation

The new Minister of Defence, Zoran Jolevski, has taken over the function from his predecessor, Talat XhaferiMinistri i ri Jolevski merr detyrën nga paraardhësi i tij Talat Xhaferi Новиот министер за одбрана Зоран Јолевски ја презема функцијата од неговиот претходник Талат Џафери

The new Minister of Defence, Zoran Jolevski, has taken over the function from his predecessor, Talat Xhaferi

Presentation of the new uniform for the ARMPrezantim i uniformës së re të ARM-sëПрезентација на новата службена униформа за АРМ

Presentation of the new uniform for the ARM

Ministri Xhaferi realizoi takim me përfaqësuesin special të Sekretarit Gjeneral të OKB-së, DjuМинистерот Џафери оствари средба со специјалниот претставник на генералниот секретар на ООН, Дју

(Untitled)

EXAMPLE FOR SUCCESSFUL BILATERAL COOPERATION – US DONATION FOR THE ARMY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAShembull i bashkëpunimit të suksesshëm bilateral – Donacion nga SHBA për Armatën e Republikës së MaqedonisëПример за успешна билатерална соработка – донација од САД за Армијата на Република Македонија

EXAMPLE FOR SUCCESSFUL BILATERAL COOPERATION – US DONATION FOR THE ARMY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Bashkëpunimi i ndërsjellë – prioritet në agjendat e Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi Меѓусебната соработка – високо на агендите на Република Македонија и на Црна Гора

(Untitled)

Integrimet euroatlantike, pjesëmarrja në operacionet paqeruajtëse dhe bashkëpunimi rajonal – tema nga takimi i ministrit Xhaferi me Erhard Busek Евроатлантските интеграции, учеството во мировните операции и регионалната соработка – теми на средбата на министерот Џафери со Ерхард Бусек

(Untitled)

Minister Xhaferi: With the integration of the region in the Euro-Atlantic family, the Balkans are becoming part of a united Europe Ministri Xhaferi: Me integrimin e rajonit në familjen euroatlantike, Ballkani bëhet pjesë e Evropës së bashkuarМинистерот Џафери: Со интеграцијата на регионот во евроатлантското семејство, Балканот станува дел од обединета Европа

Minister Xhaferi: With the integration of the region in the Euro-Atlantic family, the Balkans are becoming part of a united Europe

Xhaferi-Eser: SEEBRIG is an excellent example for regional cooperationXhaferi-Esen: SEEBRIG është një shembull i shkëlqyer për bashkëpunim rajonal Џафери-Есен: СИБРИГ е одличен пример за регионалната соработка

Xhaferi-Eser: SEEBRIG is an excellent example for regional cooperation

The Republic of Macedonia, its aspirations and the common security policy – topics of the lecture by Minister Xhaferi in the Military AcademyRepublika e Maqedonisë, aspiratat e saj dhe politika e përbashkët e sigurisë – tema nga ligjerata e ministrit Xhaferi në Akademinë Ushtarake Република Македонија, нејзините аспирации и здружената безбедносна политика – теми на предавањето на министерот Џафери на Воената академија

The Republic of Macedonia, its aspirations and the common security policy – topics of the lecture by Minister Xhaferi in the Military Academy