facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Промоција на книгата „Македонка“ од Ханс Ерке на македонски јазик

Promovim i librit „Maqedonasja“ nga Hans Erke në gjuhën maqedonaseПромоција на книгата „Македонка“ од Ханс Ерке на македонски јазик

Со промоцијата на романот „Македонка – Книга за балканскиот фронт“ од германскиот автор Ханс Ерке на македонски јазик, ние даваме придонес за зголемување на корпусот на бројни преведени литературни и научни дела од германски автори кои заслужуваат особено внимание и се јасно препознатливи по јасно изразената ’Македонистика’ и препознавање на Македонија и Македонците, особено во […]