Summer Campus

Summer Campus 2016Kampusit Veror 2016ЛЕТЕН КАМПУС 2016

Kampusit Veror 2016

Complex exercise for the future officers of Macedonia and partner countries: DV Day for Summer Campus 2015Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“Комплексна вежба за идните офицери во Македонија и земјите-партнери: Ден за високи гости на „Летниот кампус 2015“

Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“

Në ditën e mbylljes së Kampusit Veror të këtij viti, 9 korrik, në poligonin ushtarak „Krivollak“ kulminoi interoperabiliteti midis kadetëve të Republikës së Bullgarisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Republikës së Kroacise, Republikës së Kosovës, Malit të Zi, Republikës së Polonisë, Republikës së Turqisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe studentëve nga […]

Veprim humanitar i kadetëve – pjesëmarrës të „Kampusit Veror 2014“

Kadetët e „Kampusit Veror 2014“ në koordinim me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë dhe Vetqeverisjes Lokale të komunës së Negotinës, sot, në Qendrën për Persona me Aftësi të Kufizuara ,,Mesazhi” – Negotinë dhuruan ushqim një ditorë dhe dhurata tjera nga të gjithë pjesëmarrësit e këtij projekti. Ky aktivitet i cili është pjesë e […]

Vazhdojnë aktivitetet në Kampusin Veror 2014

Njohje me pasurinë kulturoro-historike – pjesë e ,,Kampusit Veror 2014”

Në kuadër të fazës së katërt, pjesëmarrësit e ,,Kampusit Veror 2014” të këtij viti, patën mundësi të njihen me pasurin kulturore dhe historike të Republikës së Maqedonisë, dhe njëkohësisht të njihen edhe më mirë mes veti dhe të krijojnë miqësi të reja. Gjegjësisht, si pjesë e një ekskurzioni të organizuar, pjesëmarrësit e vizituan Manastirin, ku […]

Ориентационо - кондиционен марш на непознато земјиште

(Untitled)

Summer Campus 2014 - day 2„ЛЕТЕН КАМПУС 2014“ - Втор ден

(Untitled)

Hapja e Kampusit Veror 2014Отварање на летниот кампус 2014

Hapja e Kampusit Veror 2014

“Sot zyrtarisht filloi njëra nga periudhat më emocionuese në vitin akademik. Në një kohë relativisht të shkurtër, secili pjesëmarrës në projektin arsimor të lartë ndërkombëtar për mbrojtje dhe siguri do të ketë mundësinë të zhvillojë dituritë e veta dhe të lidh miqësi të reja, të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin e karierës së tyre […]

General concept of the international high education defence – security project “SUMMER CAMPUS 2014“Koncept i përgjithshëm për projektin ndërkombëtar për arsim të lartë në mbrojtje e siguri „KAMPUSI VEROR 2014“Општ концепт на меѓународниот високо-образовен одбранбено-безбедносен проект „ЛЕТЕН КАМПУС 2014“

Koncept i përgjithshëm për projektin ndërkombëtar për arsim të lartë në mbrojtje e siguri „KAMPUSI VEROR 2014“

Pesë vite me rradhë Akademia Ushtarake realizon projektin ndërkombëtar për arsim të lartë në mbrojtje e siguri „KAMPUSI VEROR 2014“. Përvojat e deritanishme janë pozitive, duke shikuar se përmes përmbajtjeve kanë marrë pjesë profesorë me renome, dhe ekspertë nga vendi dhe nga jashtë, studentë nga universitetet botërore më të mira, kadetë nga akademitë ushtarake të […]

Завршна вежба на меѓународниот воен „Летен Кампус 2013“Stërvitja përmbyllëse në ditën ndërkombëtare ushtarake „Kampi Veror 2013“

Stërvitja përmbyllëse në ditën ndërkombëtare ushtarake „Kampi Veror 2013“

Sot në PA Krivolak u mbajt stërvitje taktike demonstruese „Task Forcat Shumëkombëshe (togu) në kryerjen e operacioneve për mbështetje dhe stabilizim”. Kjo stërvitje ishte faza e fundit nga Kampi Veror 2013 ku studentët dhe kadetët patën rastin të fitojnë një shkallë të caktuar akademike në fushën e operacioneve post-konflikte, dhe veçanërisht nga organizatat ndërkombëtare si […]

Подготовки за главната вежба надополнети со спортски натпревари со спортски дух, многу позитивна енергија и културен разглед на нашата земјаOrganizimi i stërvitjes kryesore me përmbajtje të shumta të garave sportive dhe në frymën sportive, me shumë energji pozitive dhe me një udhëtim kulturor nëpër vendin tonë

Organizimi i stërvitjes kryesore me përmbajtje të shumta të garave sportive dhe në frymën sportive, me shumë energji pozitive dhe me një udhëtim kulturor nëpër vendin tonë

Me përmbylljen e ditës akademike, filloi faza e dytë e ,,Kampit Veror 2013”, dhe me këtë edhe përgatitjet për fazën e tretë – stërvitjen finale. Në kuadër të fazës së dytë, nëpërmjet ushtrimeve praktike në hapësirat e poligonit Krivolak, për çdo ditë janë kryer stërvitje nga ekipet shumëkombëshe. Bashkë me trajnimin një pjesë e pjesëmarrësve […]

Културно – забавен живот реализиран од учесниците во “Летниот кампус 2013”Realizohet aktiviteti  ,,Jeta kulturoro-zbavitëse” nga pjesëmarrësit e “Kampit Veror 2013”

Realizohet aktiviteti ,,Jeta kulturoro-zbavitëse” nga pjesëmarrësit e “Kampit Veror 2013”

Në ditët 16.06.2013 dhe 17.06.2013, në kuadër të Kampit Veror 2013, pjesëmarrësit e huaj, studentët dhe kadetët e vitit të 3 nga Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” kishin mundësinë e rrallë të vizitojnë Manastirin dhe Ohrin. Ditën e parë grupi vizitoi Manastirin. Gjatë kësaj vizite u organizua një udhëtim kulturor që përfshiu një shëtitje në […]