Конкурс за воени пилоти

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија - Април 2017

Информација за продолжување на рокот за пријавување за упис на Воената академија за родот авијација

Министерството за одбрана и Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје ги информира сите заинтересирани млади лица со завршен прв циклус на студии, кои имаат желба и ги исполнуваат условите согласно Конкурсот за слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација дека рокот за пријавување се продолжува до 20.11.2017 година.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail