Konkurs për pilotë ushtarak

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë - Prill 2017

Informacion lidhur me vazhdimin e afatit për paraqitje për regjistrim në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit

Ministria e Mbrojtjes dhe Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihajlo Apostollski“ – Shkup informon të gjithë personat e rinj të që kanë kryer ciklin e parë të studimeve, të cilët kanë dëshirë dhe plotësojnë kushtet sipas Konkursit për studentë për aftësim dhe avancim në gjininë e aviacionit, se afati për paraqitje vazhdohet deri më 20.11.2017 .

Informacione më të hollësishme lidhur me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta nga Konkursi mund të gjeni në vegzën në vijim:

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail