Резултати од јавениот повик за финансиска поддршка на проекти на здруженија и фондации

Во врска со Јавениот повик за распределба на средства за финансиска поддршка на проекти на здруженија на граѓани и фондации, објавен на 05.04.2018 година, Извештајот за евалуација согласно Јавниот повик од Комисијата за распределба на средствата за финансиска поддршка на проекти на здруженија на граѓани и фондации бр. 09-1591/3 од 22.06.2018 година и Решението за распределба на средствата за финансиска поддршка на проекти на здруженија на граѓани и фондации бр. 02-1591/4 од 03.07.2018 година, Министерството за одбрана ја објавува листата на здруженија на граѓани и фондации на кои се доделени финансиски средства за поддршка на проектите.

Резултати.pdf

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail