Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува Ирена Тошевска.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
ул. „Орце Николов“ број 116
1000 Скопје
e-mail: irenat@morm.gov.mk

Барања и одговори

KOMPSIimate_pravo_mk

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail