Контакт

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Орце Николов бр.116.
1000 СКОПЈЕ | РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

тел | +389 2 3282042
+389 2 3282097

факс | +389 2 3283968

e-mail: kabinetMO@morm.gov.mk

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Одделенија за одбрана за региони во Република Македонија и обрасци

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail