Контакт

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Орце Николов бр.116. | 1000 СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
тел | +389 2 3282042
+389 2 3282097
факс | +389 2 3283968
Татјана Укајдари
e-mail: kabinetMO@mod.gov.mk

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ:
Лидија Јанчовска Христова
тел | +389 70 327522
e-mail: lidija.jancovska@mod.gov.mk
Иван Петрушевски
тел | +389 70 403047
e-mail: ivan.petrusevski@mod.gov.mk
Душко Аврамовски
тел | +389 76 298061
e-mail: dushko.avramovski@mod.gov.mk

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Одделенија за одбрана за региони во Република Македонија и обрасци

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail