Државен Секретар во Министерство за Одбрана

Елизабета Чуповска Ристова

Drzaven sekretar

Родена на 07.04.1983 година во Велес, Република Македонија

Работно искуство:

Во периодот од декември 2006 година до ноември 2014 година работи во Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола при Министерството за финансии, каде од април 2013 година ја врши функцијата помошник-раководител на Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола во Министерствотото за финансии. Од декември 2014 година до октомври 2015 година е поставена за раководител на сектор – главен инспектор при Министерството за финансии, со надлежности инспекцискиот надзор на управувањето со јавните средства во институциите од јавниот сектор, како главна одговорност и задача. Г-ѓа Чуповска Ристова од октомври 2015 година е именувана за Државен секретар во Министерството за одбрана на Република Македонија.

Образование:

Во 2006 година дипломира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет, на департманот Економија. По завршување на студиите таа се стекнува со академскиот назив Bachelor of Science (B.Sc.). Во моментот е магистрант на катедрата МБА – Менаџмент, исто така при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет.

Во рамките на своето стручно усовршување, активно учествува на повеќе обуки, семинари, работилници и конференции и тоа: Меѓународната конференција за јавна внатрешна контрола во Европската Унија организирана од Европската комисија (мај 2014 година, Хаг, Холандија); Меѓународната конференција за финансиско управување и контрола во јавниот сектор во организација на OECD (јуни 2013 година, Анкара, Турција); 13та Меѓународна конференција за внатрешна ревизија во организација на Светска банка (октомври 2011 година, Охрид, Република Македонија); Обука за вештини за известување организирана од Министерството за финансии на Кралството Холандија – Центар за професионален развој и комуникации (април 2009 година, Скопје, Република Македонија); Студиска посета на Кралството Холандија со цел размена на практики и искуства за подобра имплементација на системот за јавна внатрешна финансиска контрола во РМ (февруари 2009 година, Хаг, Холандија); Обука за Комуникациски вештини под покровителство на Академијата за економија и финансии на Кралството Холандија (2008 година, Скопје, Република Македонија); Серија обуки за Управување со ризици од Академијата за економија и финансии на Кралството Холандија (2008 година, Скопје, Република Македонија); Студиска посета – модули за обука за јавни финансии со цел размена на практики и искуства за имплементација на системот за финансиско управување и контрола во јавниот сектор на РМ (април 2007 година, Хаг, Холандија).

Други квалификации:

Активно го користи Англискиот јазик и MS Office – пакетот (сертифицирана како MS Office Specialist од страна на Microsoft – Certification Official Seal of Microsoft).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail