Zëvendës i ShShP të ARM-s

Мухамет РацајGjeneral-major Muhamet Racaj

Data dhe vendi i lindjes:
01 gusht 1961, fsh. Siçevë- Komuna e Klinës, Republika e Kosovës.

Arsimi Ushtarak:

 • Shkolla Ushtarake e Mesme KoV, Sarajevë 1976 – 1980
 • Akademia Ushtarake KоV, Beograd 1983 – 1986
 • Akademia për Komandë dhe Shtab – Shkup 1996
 • Shkolla për Mbrojtje Kombëtare (Kolegji i Forcave Tokësore) R. e Turqisë 2006 – 2007

Arsimim shtesë:

 • Studime pasdiplomike master në Fakultetin Filozofik pranë Universitetit „Shën. Cirili dhe Metodi“ në Shkup 2006
 • Doktor i Shkencave nga Fusha e Sigurisë, në universitetin „ Shën. Klimenti i Ohrit“ në Manastir, 2009

Kariera ushtarake:

 • Komandant togu
 • Komandant detashmenti
 • Zëvendës komandant i batalionit të dytë kufitar
 • referent për NSHSH për PQP në Brigadën Këmbësorike
 • Shefi i S-5 në Brigadën Kufitare
 • Komandant Batalioni në Brigadën e Parë Kufitare
 • Shef Shtabi në Njësinë për Qëllime të Veçanta
 • Zëvendës Komandant i Regjimentit për Operacione Speciale
 • Shefi i Shtabit në Komandën e Bashkuar Operative
 • Zëvendës Komandant i Komandës të Bashkuar Operative
 • Zëvendës shef i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës së Republikës së Maqedonsië

Ngritjet në detyrë:

 • Rreshter 1980 – 1983-
 • Rreshter i klasit I 1983-
 • Nëntoger 1986 – 1987-
 • Toger 1987 – 1991-
 • Kapetan 1991 – 1996-
 • Kapetan i klasit 1 1996 – 2001-
 • Major 2001 – 2003-
 • Nënkolonel 2003 – 2006-
 • Kolonel 2006 – 2012-
 • Gejeneral brigade 2012 – 2015-
 • Gjeneral major 2015-

Të tjera:

 • Zgjedhet Docent në “Fushën e Kriminalistikës në Fakultetin për Detektivë dhe Siguri pranë Universitetit „FON“ – 2009
 • Zgjedhet Docent në Fushën e Shkencave Ushtarake nga Akademia Ushtarake pranë Universitetit „Goce Dellçev “ – Shtip 2010
 • Ambasador i Paqes – Federata Universale për Paqe – Federata Ndër-rajonale dhe Ndërkombëtare e Paqes Botërore 2008
 • Me urdhër të SHPSH të ARM caktohet kryetar i komisionit për recensione të doktrinave dhe literaturës ushtarako profesionale në ARM 2013

Autor i shumë punimeve shkencoire dhe librave midis të cilave:

 • Armatimi me Mësim për Gjuajtje
 • Bazat e Topografisë dhe Taktika në Kushte Natyrore
 • Hyrje në Kriminalistikë – në gjuhën shqipe

Gjuhët e huaja:
Turqisht, serbisht, kroatisht, si dhe gjuhë angleze elementare.

Gjendja martesore:
I martuar dhe ka tre fëmijë; Shoqja-Mevlurije dhe bijtë – Anila, Taulanti dhe Arianiti.

Hobi:
Gjueti.

Kontakt:
tel: + 389 2328-2166,
faks: + 389 2328-3953
e-mail: muhamet.racaj@arm.mil.mk

Gjeneral-major Dr. Muhamet Racaj

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail