Dokumente

Baner Javnosta ima pravo da znae 250x50.alb

Të nderuar qytetarë,

duke pasur parasysh përkushtimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për transparencë të plotë dhe llogaridhënie ndaj qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, në këtë faqe janë vendosur dokumentet strategjike dhe të gjitha informatat e tjera nga Ministria e Mbrojtjes të cilat janë me interes për publikun.

Ligjet

Dokumente strategjike

Buxheti i Republikës së Maqedonisë

Raporte auditimi

Plani i Prokurimit Publik

Qasje e lire në informata me karakter publik

Lista të regjistrave aktiv

Listat Anketuese

Rrogat e funksionarëve dhe udhëheqësisë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës Maqedonisë

Shërbimi vullnetar ushtarak

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail