Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, за службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:

Ирена Тошевска
e-mail: irenat@morm.gov.mk
(02) 3282-207
Андреј Трајчовски
(02) 3282-197
e-mail:andrej.trajcovski@morm.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
ул. „Орце Николов“ број 116
1000 Скопје

Листа на информации од јавен карактер

KOMPSI

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail