Буџет на Министерството за одбрана

Буџет за 2021 година (во илјада денари)

Буџет за 2020 година (во илјади денари)
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за периодот 01.01 – 30.06.2020 година.pdf
Ребалансиран буџет за 2020 година (во илјади денари) - Сл.весник. бр.262 од 04.11.2020
Ребалансиран буџет за 2020 година (во илјади денари) - Сл.весник. бр.126 од 15.05.2020

Буџет за 2019 година (во илјади денари)
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за периодот 01.01 – 28.06.2019 година.pdf
Завршна сметка за сметката 050010011663115 – Приходи од органи
Завршна сметка за сметката 050010011678518 – Донаторска сметка
Завршна сметка за сметката 050010011678537 – Донаторска сметка – Програма Еразмус + Клучна акција 2 (за Воена академија)
Завршна сметка за сметката 050010011678522 – Донаторска сметка, Програма Еразмус + Клучна акција 1 (за Воена академија)
Завршна сметка за сметката 050010011678715 – Приходи од самофинасирачки активности – Воено медицински центар
Завршна сметка за сметката 050010011663717 – Буџетска сметка
Завршна сметка за сметката 050010011678720 – Приходи од самофинасирачки активности
Даночен биланс за 2019 година (се изработува еден даночен биланс на ниво на субјект, за приходните сметки во МО: 050010011675720 и 050010011663115)

Буџет за 2018 година (во илјади денари)
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за 2018 година.pdf
Реализација на Буџетот на Министерството за одбрана за периодот 01.01 – 29.06.2018 година.pdf
Ребалансиран буџет за 2018 година (во илјади денари)
Завршна сметка за 2018 година за сметка 631
Завршна сметка за 2018 година за сметка 637
Завршна сметка за 2018 година за сметка 785
Завршна сметка за 2018 година за сметка 787-15
Завршна сметка за 2018 година за сметка 787-20

Буџет за 2017 година (во илјади денари)
Ребалансиран буџет за 2017 година (во илјади денари)
Завршна сметка за 2017 година за сметка 63115
Завршна сметка за 2017 година за сметка 63717
Завршна сметка за 2017 година за сметка 78518
Завршна сметка за 2017 година за сметка 78715
Завршна сметка за 2017 година за сметка 78720

Буџет за 2016 година (во илјади денари)
Прв Ребалансиран буџет за 2016 година (во илјади денари)
Втор Ребалансиран буџет за 2016 година (во илјади денари)
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78518
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78720
Завршна сметка за 2016 година за сметка 63115
Завршна сметка за 2016 година за сметка 63717
Завршна сметка за 2016 година за сметка 78715

Буџет за 2015 година (во илјади денари)
Ребалансиран буџет за 2015 година (во илјади денари)
Завршна сметка за 2015 година за сметка 637-17
Завршна сметка за 2015 година за сметка 787-20
Завршна сметка за 2015 година за сметка 631-15
Завршна сметка за 2015 година за сметка 785-18
Завршна сметка за 2015 година за сметка 785-15

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail