Инспекциски надзор

Врз основ на Законот за Одбрана, Службен весник на Република Македонија, бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08; 51/11; 151/11; 215/15;  во Глава XV, ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, Министерството за одбрана, Секторот за инспекција во Одбраната врши инспекциски надзор (редовен, вонреден и контролен) во органите на државната власт, Армијата, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење на одбраната и единиците на локалната самоуправа. Во Член 166 г, е наведено дека Министерството за одбрана за извршените инспекциски надзори изготвува квартални извештаи кои се објавуваат на интернет страницата на Министерството.

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2020 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни 2020 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јануари– март 2020 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јули – септември 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јануари – март 2019 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јули – септември 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јануари – март 2018 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период октомври – декември 2017 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период јули – септември 2017 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период април – јуни  2017 година

Известување за реализиран инспекциски надзор во период jануари – Март  2017 година

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail