Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Оглас бр. 18/3-163/4/2018 од 22.03.2018 година за Печатење на списанија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b07c5f3-9e1e-4f4d-95da-717c05c1c699/1

Прилог бр.18/3-98/20 од 21.03.2018 година за Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка кој може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8ba51618-dcf5-48f8-aef0-3f7d0ecc4caa

Оглас бр. 18/3-98/19/2018 од 20.03.2018 година за набавка на Патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc56d348-f589-4969-8182-87fb9f557eea/1

Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fcdb6ef3-8548-4a35-a296-f287c533df7e/1

Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d9c9b00-4b8c-4f08-b12a-8ff8f73235ea/1

Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f168f11b-abea-45c9-8014-2b19fe2c12fc/1

Оглас бр. 18/3-25/58/2017 од 29.12.2017 година за Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3693ca23-74ee-4f12-9da8-317794fbbe31/1

Оглас бр. 18/3-259/10/2017 од 28.12.2017 година за Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5661c47f-ce1b-4f35-a997-b7eea38bfba9/5

Оглас бр. 18/3-369/26/2017 од 28.12.2017 година за Царински и шпедитерски услуги. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a73a9c18-b3df-4df0-afaa-da7c6c9af81d/1

Оглас бр. 18/3-208/49/2017 од 21.12.2017 година за Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2763854-ea8c-4390-92f0-264eb77165a7/1

Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/890f0413-f935-476d-ac1e-e65b8e9d57fd/1

Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13fa32bf-4a03-46c6-ac3d-13820426c4f4/1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail