Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Оглас бр. 18/3-294/5/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Кондиторски производи (чоколадо,вафел производи и кекси). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f1dc4118-fd10-42b5-a8e1-0f9be3e68940

Оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8578774a-a19d-4e14-81e6-79f0194ffc16

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-132/18/2018  од 17.07.2018 година за јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3adbc4e7-c32a-408f-adc3-5deb7822e715

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-289/5/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Уреди за одржување и сервисирање на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bd9b974b-9570-4303-9976-a91b009bfa1d

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-132/18/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7ea5e4b6-18da-4eb4-b169-a914008372fd

Оглас бр. 18/3-396/4/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на кров и громобранска заштита во објекти на ГШ на АРМ – Криволак. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a6af0b9-de2f-48ab-b6ca-99aea2b07b7b/5

Оглас  бр. 18/3-234/13/2018 од 13.07.2018 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aaedef47-f8fa-4eff-92e1-fc8cc6fe3677/1

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-32/9/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на  Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6f9834fa-587e-46ce-a844-a91b00aa1bc7

Известување за поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-281/4/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на Наставно- образовни помагала-книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/80d97121-92b7-4966-8602-a91b00d5f930

Известување за поништување на постапка за Оглас бр.  18/3-298/11/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/233ee1ef-6972-48fd-a389-a91b00d271f2

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-242/10/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на  Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ: ДМС-МЕРИДИО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aa178c4e-d99b-498b-81c7-a91b000a2ede

Оглас бр. 18/3-394/6/2018 од 11.07.2018 година за јавна набавка на Лиценци за ORACLE. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a2b8313-7513-42f8-ad2f-9937ddae5609/5

Оглас  бр. 18/3-347/14/2018 од  11.07.2018 година за јавна набавка на Интернет конекција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6734fbf9-74c6-43cf-ae9f-a2d9b8775211/1

Oглас бр. 18/3-244/6/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/0442ee58-a1c0-4a63-a3b1-98d1e97ca700

Технички дијалог за набавка на Систем Storage Area Network switch. Датум на објава 10.07.2018 година, краен рок 24.07.2018 година. – преземи овде  Тендерска документација за изработка на софтверско решение за плати, -преземи овде

Известување за склучен договор по Оглас  бр.  18/3-209/12/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4df3434a-6cd7-4265-b46e-d704f4e89a42

Известување за склучен договор по Оглас  бр.  18/3-209/12/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/af56a0ab-e4f9-4832-ad02-5c2e25dd96d4

Оглас бр. 18/3-32/24/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/640558b7-0dbb-43a5-83de-15c4dfb7cfbb/5

Оглас бр. 18/3-342/9/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Конзервиран и смрзнат зеленчук, сушени сливи и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b3b5c0c-275e-4a9d-b2a3-c4557c314e98/1

Оглас бр. 18/3-252/20/2018 од 09.07.2018 година за јавна набавка на Уред за мерење на зазор на опашниот ротор од хеликоптер тип Ми-8МТ/17/24В. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c54d4ec8-e6ac-49c1-b9b4-7302afea6ea5/1

Прилог на оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 04.07.2018 година за јавна набавка на  Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c3236e62-e527-468a-be33-046cdd7ec455

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-9/8/2018  од 06.07.2018 година за јавна набавка на Еднодневeн сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76e3c471-ff3f-4387-b8ad-500ee06b7401

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-9/8/2018  од 06.07.2018 година за јавна набавка на Еднодневeн сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/42b5f8dc-b9f8-4c29-b782-b91084c68fc0

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр. 18/3-9/8/2018 од 06.07.2018 година за јавна набавка на Еднодневeн сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32be087a-38c0-47d1-b05b-80517f8e9e1c

Оглас бр. 18/3-204/9/2018 од 04.07.2018 година за јавна набавка на Плакети, занчки, државни и воени знамиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96c43b68-b999-416d-95fb-93d948d91314/1

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за  Оглас  бр. 18/3-65/4/2018 од 05.07.2018 година за јавна набавка на Маица војничка со кратки и со долги ракави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29d0e140-ef24-45c3-a01f-a90d00b89f10

Технички дијалог за Изработка на софтверско решение за плати , датум на објава 05.07.2018 година, краен рок 18.07.2018 година. – преземи овде       Тендерска документација за изработка на софтверско решение за плати , -преземи овде 

Технички дијалог за Пневматици за моторни возила , датум на објава 05.07.2018 година, краен рок 17.07.2018 година. – преземи овде       Тендерска документација за Пневматици за моторни возила , -преземи овде 

Прилог на оглас бр. 18/3-246/7/2018 од 05.07.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/41c10051-0b39-4a41-9c8d-8112d006e5c5

Технички дијалог за Изработка на софтверско решение за ГИС , датум на објава 03.07.2018 година, краен рок 17.07.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за изработка на софтверско решение за ГИС , -преземи овде 

Оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 03.07.2018 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b423f58b-7d13-410f-944a-c539a22b11ac/1

Оглас  бр. 18/3-402/7/2018 од 02.07.2018 година за јавна набавка на Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1 за домаќинство. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ab974612-dd5f-4b4a-8f3e-2e4d1526094c/1

Прилог на оглас бр.18/3-246/7/2018 од 29.06.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e185f92e-901b-4605-8139-525abfe15ae7

Прилог на оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 28.06.2018 година за јавна набавка на  Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/92dbb2f8-fb5b-4e29-8a11-27280c6ccd2b

Оглас  бр. 18/3-401/6/2018 од 28.06.2018 година за јавна набавка на Гориво, моторно, еуросупер БС 95 и Гориво, моторно, еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/22b10b27-8539-4cdd-baff-19dd33d357c8/1

Оглас  бр. 18/3-324/9/2018 од 27.06.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8a69a02-78e1-413b-925e-82deb9cd0eb0/1

Оглас  бр. 18/3-233/10/2018 од 25.06.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01ca51f4-17aa-4d57-848e-6a5dee2840fc/1

Оглас  бр. 18/3-261/8/2018  од 25.06.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01667d11-a30b-4ef1-8af9-fd78ae2c8a3d/1

Технички дијалог за Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1, датум на објава 22.06.2018 година, краен рок 29.06.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1-преземи овде 

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-98/19/2018 од 22.06.2018 година за јавна набавка на Патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c1a7e824-85ac-4511-a2da-ec0923f27545

Оглас  бр. 18/3-267/9/2018 од 22.06.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f518da1-9eca-4223-9c0b-14cc289cf4f4/1

Оглас бр. 18/3-217/20/2018 од 22.06.2018 година за јавна набавка на Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f42a266a-b020-4b10-9645-104ff006ccbd/5

Технички дијалог за Плакети, значки, државни и воени знамиња , датум на објава 21.06.2018 година , краен рок 28.06.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за плакети, значки, државни и воени знамиња-преземи овде 

Технички дијалог за Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави за воено теренска униформа, ракавици војнички платнени и ракавици парадни, датум на објава 20.06.2018 година, краен рок 27.06.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави за воено теренска униформа, ракавици војнички платнени и ракавици парадни-преземи овде 

Прилог на оглас бр. 18/3-290/7/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Уреди за миење на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9c5a2ada-4928-4a71-b44e-3de3332209e7

Прилог на оглас бр. 18/3-246/7/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dbc49163-7c76-470f-843b-34b867b3c9ac

Известување за поништување на постапка по Оглас  бр. 18/3-221/4/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Баждарење на уреди за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/11df5f43-8e95-42d1-8db5-a9050101db30

Известување за поништување на постапка по Оглас  бр. 18/3-218/5/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Поправка и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/094bcbe7-adf8-48e6-b64d-a90501036b7e

Технички дијалог за Гориво, моторно Еуросупер БС 95 и гориво, моторно Еуродизел БС, датум на објава 19.06.2018 година, краен рок 26.06.2018 година. - преземи овде       Тендерска документација за набавка на горива-преземи овде 

Оглас  бр. 18/3-236/5/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Дефектажа на неисправности, поправка и баждарење на РФ тестери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d94039e-3a30-45d5-b473-ed82cc71c8f6/5

Известување за склучени договори:

1. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/326ed351-5d60-4a00-9bca-1ad1c4289401

2. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/691cec2f-0644-4c22-aecc-d5cc2bad9f14

3. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b9b63f4f-8433-4831-a69a-0bb6f8d8c983

4. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ed1bd288-1a37-418e-900a-236a383df49a

5.  Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b0b7ea4c-4cf1-4d04-beca-edcc53cd064c

Оглас  бр. 18/3-242/10/2018  од 18.06.2018 година за јавна набавка на Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ: ДМС-МЕРИДИО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7e3737a-e56e-4f64-81f6-065e26fc6f73/5

Оглас  бр. 18/3-247/6/2018  од  18.06.2018 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/59cdbb06-ea88-4d58-8b8f-eca47a6386e8/1

Оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 14.06.2018  година за Јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/871e1026-3c84-4b65-aaf9-579c5f98f88e/1

Технички дијалог за Тактички елек за пушка 5.56мм. Датум на објава 14.06.2018 година , краен рок 22.06.2018 година.

Оглас  бр. 18/3-298/11/2018 од 14.06.2018 година за јавна набавка на  Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/34a4408a-9769-41d1-b6d1-6341a3d40528/5

Технички дијалог за Акумулатори за моторни возила. Датум на објава 13.06.2018 година , краен рок 21.06.2018 година.

Оглас  бр. 18/3-287/6/2018  од 13.06.2018 година за јавна набавка на Набавка и поставување на потопна пумпа за Касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/098c1345-8c70-4e5e-b313-f06c2a256f7d/5

Прилог  на Оглас бр. 18/3-138/15/2018 од 12.06.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/99ec8b97-028b-41d0-99fb-b976a2c52da0

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-100/14/2018 од 11.06.2018 година за jавна набавка на  услуга за Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/52406845-7d30-43e1-8dfc-499a05eccf8d

Оглас  бр. 18/3-363/4/2018  од 08.06.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на кров на објект 45 во касарна „Гоце Делчев“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba07cdcd-1dc8-43dc-b2a5-d2cff116da0d/5

Оглас  бр. 18/3-357/10/2018 од 08.06.2018 година за јавна набавка на Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85990c3b-fd54-479a-9a0d-928413875cb7/1

Оглас бр. 18/3-294/5/2018 од 07.06.2018 година за јавна набавка на Кондиторски производи (чоколадо,вафел производи и кекси). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7f56fb1-9f12-4195-a2f9-f7b22dc1d59f/1

Оглас бр. 18/3-379/4/2018 од 07.06.2018 година за јавна набавка на Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bbfaef50-e077-4f05-b34b-4435df3fd141/1

Оглас  бр. 18/3-290/7/2018 од 06.06.2018 година за јавна набавка на Уреди за миење на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/980094e1-16b8-4703-bf2b-8e324edf44e9/5

- Прилог на оглас бр. 18/3-290/7/2018 од 14.06.2018 за јавна набавка на  Уреди за миење на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e566f80e-62d0-4dc8-8cf9-79cde8bceba2

Оглас бр. 18/3-314/5/2018  од 05.06.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за специјални моторни возила и Материјални средтва за опслужување и одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73f58f7b-ce2d-42ae-8b5b-239a38388f67/5

Оглас бр.18/3-138/15/2018 од 05.06.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c2053d97-ce1d-44a8-b44c-52edb510ddac

Технички дијалог за Мазут М-1 НС.  Датум на објава 04.06.2018 , краен рок 11.06.2018 година

Оглас бр. 18/3-224/14/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на 14.000 Комплети на воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d8c7a48-cfc5-4433-9140-75e7b9e2d907/1

Оглас  бр. 18/3-289/5/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на Уреди за одржување и сервисирање на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b6a12826-e173-4dc4-910b-1e94429f1517/5

Оглас  бр. 18/3-367/4/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на систем за вентилација во кујната во Дом На АРМ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0598e48e-1862-4cf2-bef8-47fc42efe969/5

Оглас  бр. 18/3-368/4/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на  Замена на дотраен резервоар за гориво (нафта) од 50 м3 во касарна „Боро Менков“ Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8830152-224c-47bd-89f9-1fb2038e6bb2/5

Оглас  бр. 18/3-337/11/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на Oрганизирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f1696ad-0c30-49f1-a48c-c9b259e0dbdd/5

Оглас бр. 18/3-246/7/2018  од 01.06.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c81bcff4-10de-42ee-adc3-301c8efd2bfc/1

Оглас бр. 18/3-257/9/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d6e864d-3c2e-4565-b2ca-3c542cea54c8/5

Оглас бр. 18/3-375/4/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во зградата на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b3ee928-02a5-4ec9-8f5d-cd0c500dba54/1

Оглас бр. 18/3-227/6/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/75184838-264c-4711-b2cf-7b9f2bcb4a27

Технички дијалог за Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек , датум на објава 31.05.2018 , краен рок 07.06.2018 година. Содржината на техничкиот дијалог може да ја преземето овде

Оглас  бр. 18/3-31/17/2018 од 30.05.2018 година за јавна набавка на  Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b6dfdd8-fb91-44b6-8b3a-e7d0fdd7de64/5

Оглас бр. 18/3-258/7/2018 од 29.05.2018 година за јавна набавка на  Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/69e7e639-f01f-450a-a608-4982fe7c1b18/5

Оглас  бр. 18/3-307/5/2018 од 28.05.2018 година за јавна набавка на  Газирани и негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6c04abac-4a1b-4a86-b9b7-6367aa93c087/1

Оглас   бр. 18/3-291/10/2018 од 28.05.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fc383987-9878-4113-a1f0-3ca48ff9a25d/1

Оглас бр. 18/3-227/6/2018 од 23.05.2018 година за јавна набаква на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/05715f1f-ed2c-4248-b113-21941a159e93

Оглас  бр. 18/3-53/40/2018 од 23.05.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f40a1a5f-92c0-4d65-847e-ff9e884d8ce0/1

Оглас бр. 18/3-349/4/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција, санација на втори кат во Сектор за недвижности – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f9fc576-99c8-4db7-af00-ec3bbd803cce/5

Оглас бр. 18/3-201/17/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на  Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/510b8cf9-47ce-4d7a-bbac-4829f3f14300/1

Оглас  бр. 18/3-361/4/2018 од 18.05.2018 за јавна набавка на Репрезентативен материјал за за реализација на меѓународен проект Летен кампус 2018. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ffc19fac-cf16-4f20-bbeb-9deb4f1a170b/5

Оглас  бр. 18/3-18/6/2018 од 18.05.2018 година за јавна набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c1dae4b6-862e-4d8b-acd0-189fc9fddc48

Оглас бр. 18/3-298/5/2018 од 18.05.2018 година за јавна набавка на Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a2aa222-9433-410e-a5be-fd93360a46f9/5

Оглас  бр.  18/3-248/5/2018  од 18.05.2018 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (JET A-1) и Авионски бензин АБ 100/130 (AVGAS 100LL). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/333563d2-7636-4bf6-b28a-29e55c83eb61/1

Оглас  бр. 18/3-350/4/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на објект бр. 45 во касарна „Илинден“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc21bd2f-6555-43af-b072-31f77087d0e0/1

Оглас  бр. 18/3-227/6/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4472d56c-bcbf-40ba-a034-fcffe46401fb/5

Оглас  бр. 18/3-138/15/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4ba8fa65-35a4-4fa1-a64b-07e9157bb19c/1

Оглас бр. 18/3-230/6/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на канализационата инсталација во ИО „Дренов Дол“ – Петровец. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3716987b-f140-423f-903c-ae3d4f56956c/5

Оглас бр. 18/3-299/4/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73256850-7fe0-4d9f-89c1-7df91d1e5ea2/5

Оглас  бр. 18/3-270/4/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Изнајмување на тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d96345ac-aec4-4284-a396-c9e47dd7d01a/5

Оглас  бр. 18/3-346/4/2018  од 15.05.2018 година за јавна набавка на Варосување на објект Дом на АРМ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/00a80724-b6ab-49fc-9b84-352d34c79059/5

Оглас бр.  18/3-249/6/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Хемиски средства за контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a5bf58d6-35dc-404d-891a-f34bd14a6531/5

Оглас бр. 18/3-265/7/2018 од 14.05.2018 година за јавна набавка на Вода негазирана. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff7d5492-58dd-4c25-8765-0a39bf7573ac/1

Оглас бр. 18/3-12/60/2017 од 11.05.2018 година за јавна набавка на Антивирусна заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9e72db79-726e-4adc-85dc-b8fd5469781d

Оглас бр. 18/3-285/4/2018 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Сеф сигурносен ТИП 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27df89a3-d0f5-4ea7-ab2e-c9abd95d8fea/5

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ae609810-1df5-4eea-a14d-a8dc00cb166c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e6a50f7-95e4-4741-ae84-580c41f72d14

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017  од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e1ad38cb-f5c3-424d-aba0-1f1f91324e76

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a7f7b5c9-f1d3-4abd-8fd6-f30e39b57451

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b645ff99-d9c1-45a4-b909-82dbabf50741

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e118295a-86ed-47b6-8f73-b5ac40ce4d45

Оглас бр. 18/3-332/6/2018 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Радар за мерење на брзина, дрегер за алкотест и ампули за уста. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b86ae75b-8a87-4800-b139-29da2f288b81/5

Оглас бр. 18/3-130/24/2018 од 09.05.2018 година за јавна набавка на Масло за јадење рафинирано од сончоглед. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/636deac3-5e34-4085-b94d-9078e4852641/1

Оглас бр. 18/3-268/5/2018 од 09.05.2018 година за јавна набавка на Кашкавал кравји, топено сирење и сирење кравјо. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5164438d-fdcd-400c-b7d2-5e77cba8533c/1

Оглас бр. 18/3-262/6/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7dbcf38-b95c-44dc-82cb-3d415a1338ee/5

Оглас  бр. 18/3-209/12/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4e35fbb-86c4-4bb2-96ce-c3cb0a94cf99/1

Отворена постапка бр. 18/3-248/ со датум на објава 09.05.2018 за доделување на договор  за  јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (ЈЕТ А-1) и авионски бензин АБ 100/130 (АVGAS 100LL). Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 16.05.2018 година

Отворена постапка бр. 18/3-324/ со датум на објава 08,05.2018 за доделување на договор за јавна набавка на стоки, чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за  службена униформа женскиТендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 28.05.2018 година

Оглас бр. 18/3-88/25/2018 од 08.05.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/823c5444-64d6-439a-b79e-cf6fa250a465/1

Оглас бр. 18/3-306/4/2018 од 08.05.2018 година за јавна набавка на  Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cf7b2ef7-428b-46fe-bfe1-78ae354bbe3a/5

Оглас бр. 18/3-337/4/2018  од 07.05.2018 година за јавна набавка на организирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a7f50cdd-00f9-450d-9530-5b58dc192ff6/5

- Одлука за поништување на постапка: Оглас бр. 18/3-337/4/2018 од 29.05.2018 година за јавна набавка на Организирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c4a5153d-4b8f-4145-9802-a8ef008eb9d9

Оглас  бр. 18/3-209/12/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4e35fbb-86c4-4bb2-96ce-c3cb0a94cf99/1

Оглас бр. 18/3-262/6/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7dbcf38-b95c-44dc-82cb-3d415a1338ee/5

Оглас бр.18/3-218/5/2018  од 04.05.2018 година за јавна набавка на  Поправка и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b8f7964-ea77-4bfe-ba98-e883fc139cae/5

Оглас  бр. 18/3-221/4/2018 од 01.05.2018 година за јавна набавка на Баждарење на уреди за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6e8c9a07-217a-4dbf-9775-414b5c998738/5

Отворена постапка бр. 18/3-88/ со датум на објава 27.04.2018 за доделување на договор за јавна набавка на стоки, сувомеснати производи. Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 07.05.2018 година

Оглас  бр. 18/3-132/18/2018 од 27.04.2018 година за Јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41cfb4b6-1881-47bf-b5b0-dc451342e968/1

Оглас  бр. 18/3-330/3/2018 од 27.04.20148 година за Јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d25a144-8fc3-423f-97b9-b6693201bb86/1

Отворена постапка бр. 18/3-224/ со датум на објава 25.04.2018, за доделување на договор за Јавна набавка на стоки -  14.000 комплети на воено теренска униформа (палто, панталони и капа) во основна шара. Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде.Краен рок за доставување понуди е 09.05.2018 година

Оглас бр. 18/3-281/4/2018 од  24.04.2018 година за Јавна набавка на Наставно- образовни помагала-книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ba542d9-ccd7-49c1-abea-9826f7089d17/5

Оглас  бр.  18/3-233/4/2018  од 24.04.2018 за Јавна набавка на Клима уреди со монтажа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/094b5ffc-5e49-4df8-9633-ffa68f07e0b1/5  Измена на податоците во постапката за барање за прибирање на понуди.   https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4af87679-77e3-45ee-a086-c784caceb8b2

Оглас  бр.  18/3-208/49/2017 од 24.04.2018 за Јавна набавка на Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c197e158-f08c-4b6b-8eca-89c297f6bf46

Оглас бр. 18/3-65/4/2018 од 23.04.2018 година за јавна набавка на Маица војничка со кратки и со долги ракави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46583c00-b77f-4707-89d7-5c45f9750c2f/5

Оглас бр. 18/3-176/6/2018  од 20.04.2018 година за јавна набавка на Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96b804d2-45c6-422d-9bec-26360a687f6b/5

Оглас бр. 18/3-241/6/2018 од 20.04.2018 година за јавна  набавка на Баждарење (калибрација) на средства за АБХО заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a15569d8-91ef-4933-8827-a07afbdd0ad8/5

Оглас  бр. 18/3-251/4/2018  од 19.04.2018 година за јавна набавка на Вонреден превоз со автобуси до државна граница на РМ за потребите на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a2ef835-97ba-4344-8e18-89544c2b0cca/1

Оглас  бр. 18/3-274/4/2018 од 19.04.2018 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9434eff-e628-4821-96ef-345c90855feb/5

- Известување за поништување на постапка за Оглас бр.  18/3-274/4/2018 од 14.06.20148 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/55a64d2d-8550-4116-bd3e-a8f901001f87

Оглас  бр. 18/3-31/5/2018  од 19.04.2018 година за јавна набавка на Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ed210c8-b59b-4aac-ad44-91baab9b46ec/5

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-31/5/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/62eaf19c-4cde-487c-b245-a8e800d7a3f8

Оглас бр. 18/3-80/12/2018 од 17.04.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da96a08b-01a1-4bc0-9ee1-b287e9368d3b/5

Оглас за барање за прибирање на понуди бр. 18/3-243/6/2018  за јавна набавка на Meти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80763328-c07a-4e5f-b7a8-4711c014b0c8/5

Оглас  бр. 18/3-181/5/2018 од 12.04.2018 година за јавна набавка на Цветни аранжмани, дизајнирани и изработени од свежо цвеќе.  Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf221849-f07d-4859-9a82-6cb31de9d8c2/5

Оглас бр. 18/3-217/4/2018 од 11.04.2018 година за Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/985de97b-78d2-4ae8-aa91-137221abec2e/5

- Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-217/4/2018 од 08.06.2018 година за јавна набавка на Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/21edcb7c-2036-48f1-a097-a8f900d72f40

Оглас бр. 18/3-231/6 од 11.04.2018 година за Писмен превод од Руски на Македонски јазик на стручна литература. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линкhttps://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f3d9428-7415-4f2d-a0db-69a35c55c599/5

Оглас бр. 18/3-100/14 од 11.04.2018 година, услуга за Царина и Шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f0bf751e-e1d0-429f-a172-932d0234ac5d/1

Оглас бр. 18/3-196/5/2018 од 12.04.2018 година за Систем за превенција и детекција на шумски пожари . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b7be92f-4a59-472d-8640-11a0078136f7/1

Оглас бр. 18/3-264/4/2018 од 30.03.2018 година за Mатеријали за административна поддршка за потребите на НАТО Работилницата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6570bab5-e51c-4237-866c-810c168c690c/5

Оглас бр. 18/3-12/9/2018 од 29.03.2018 година за Изнајмување на опрема за аудио и видео поддршка на конференции и семинари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/551b49b6-7bea-4a0e-9a26-433615d074b6/5

Оглас  бр. 18/3-44/24/2018 од 26.03.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно, тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d115f82e-5a00-4561-a991-b0b3e5205650/1

Оглас  бр. 18/3-9/8/2018 од 23.03.2018 година за јавна набавка на Еднодневен сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/194e68df-905f-4020-a770-c4f0112bfaf4/1

Оглас бр. 18/3-163/4/2018 од 22.03.2018 година за Печатење на списанија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b07c5f3-9e1e-4f4d-95da-717c05c1c699/1

- Известување за склучен договор по Оглас  бр.  18/3-163/4/2018 од 04.06.2018 година за јавна набавка на Печатење на списаниja. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b3c2093a-f110-4ff4-a10f-b5f5574e6d03

Прилог бр.18/3-98/20 од 21.03.2018 година за Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка кој може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8ba51618-dcf5-48f8-aef0-3f7d0ecc4caa

Оглас бр. 18/3-98/19/2018 од 20.03.2018 година за набавка на Патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc56d348-f589-4969-8182-87fb9f557eea/1

Оглас бр. 18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c6d11fd0-5458-445c-a479-1f1ef2dc5759/1

- Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-53/20/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c4fdb16d-911c-4058-9451-a5210b6878fa

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d6dcc375-ee09-42f5-afac-a8e800b3a029

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a8ff6f1a-9b25-4bd5-b917-a8e800b3fb9b

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ce0f34fa-878e-4ccc-9212-a8e800b45408

Оглас бр. 18/3-32/9/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08ca6c70-f906-4164-9a53-77f9036c6982/5

Оглас бр. 18/3-178/7/2018 од 14.03.2018 година  за јавна набавка на Поправка на Биохемиски анализатор Becman Counter AU 400 и Систем за реверзна осмоза Crystal E50 Sia Adrona. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e656fd8e-8fa2-4471-95f3-c4b12655f465/5

- склучен договор по Оглас бр. 18/3-178/7/2018 за Поправка на биохемиски анализатор Becman Counter  AU 480. Содржината на договорот може да се превземе овде

- склучен договор по Оглас бр. 18/3-178/7/2018 за Поправка на Систем за реверзна осмоза Crystal E50 Sia Adrona. Содржината на огласот може да се превземе овде

Оглас бр. 18/3-87/12/2018 од 14.03.2018 година за јавна набавка на Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd676878-2382-4625-b318-7d233f3f0306/1

Оглас  бр. 18/3-162/2/2018 од 20.02.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b5a8b28-8a60-4e52-82a7-c009bd304537/5

Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fcdb6ef3-8548-4a35-a296-f287c533df7e/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8bdd56fe-98a8-445a-9036-f91fc4910c3b

Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d9c9b00-4b8c-4f08-b12a-8ff8f73235ea/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1a17de0b-27c3-47c9-b359-19b2278c930c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/159b46f6-3495-4a59-b95f-dacdce7bb5ea

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/125bb6b5-cb7c-4345-8bea-39114b7dabfd

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eb512318-2190-43d8-9df6-264e6e56118b

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4996f7a0-3fb3-4922-b273-670cab75a57e

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d0de6218-8da7-43b5-9bea-4d0856dc9c89

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eaa0695f-d320-4311-a1df-a8c4008de2d6

Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f168f11b-abea-45c9-8014-2b19fe2c12fc/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2d97d60-e864-43ef-b33a-8e2804c6fa3d

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 07.05.2018 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ac746d9a-af1a-418c-aa30-ee230deba07c

Оглас бр. 18/3-25/58/2017 од 29.12.2017 година за Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3693ca23-74ee-4f12-9da8-317794fbbe31/1

Оглас бр. 18/3-259/10/2017 од 28.12.2017 година за Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5661c47f-ce1b-4f35-a997-b7eea38bfba9/5

Оглас бр. 18/3-369/26/2017 од 28.12.2017 година за Царински и шпедитерски услуги. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a73a9c18-b3df-4df0-afaa-da7c6c9af81d/1

Оглас бр. 18/3-208/49/2017 од 21.12.2017 година за Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2763854-ea8c-4390-92f0-264eb77165a7/1

Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/890f0413-f935-476d-ac1e-e65b8e9d57fd/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a47624bd-d374-4b5c-81ca-1c424f2e5823

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3f5cdb30-7b84-4584-8b77-75d24b81185d

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a022ba0-384b-473d-a9a2-29824333e0c6

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/de1e9302-12ac-4e8b-be4e-a8c4008af661

Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13fa32bf-4a03-46c6-ac3d-13820426c4f4/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр. 18/3-379/28/2017 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15416f7b-4c5f-4db5-b0c2-d5f0119a5f1e

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/be46869b-418c-4e27-b13f-a8c4008cec6c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0877cb8d-8d02-4585-8980-f7fe457a5d54

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/16211166-7314-4eea-bf52-596f91dddae1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail