Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Оглас бр. 18/3-227/6/2018 од 23.05.2018 година за јавна набаква на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/05715f1f-ed2c-4248-b113-21941a159e93

Оглас  бр. 18/3-53/40/2018 од 23.05.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f40a1a5f-92c0-4d65-847e-ff9e884d8ce0/1

Оглас бр. 18/3-349/4/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција, санација на втори кат во Сектор за недвижности – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f9fc576-99c8-4db7-af00-ec3bbd803cce/5

Оглас бр. 18/3-201/17/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на  Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/510b8cf9-47ce-4d7a-bbac-4829f3f14300/1

Оглас  бр. 18/3-361/4/2018 од 18.05.2018 за јавна набавка на Репрезентативен материјал за за реализација на меѓународен проект Летен кампус 2018. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ffc19fac-cf16-4f20-bbeb-9deb4f1a170b/5

Оглас  бр. 18/3-18/6/2018 од 18.05.2018 година за јавна набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c1dae4b6-862e-4d8b-acd0-189fc9fddc48

Оглас бр. 18/3-298/5/2018 од 18.05.2018 година за јавна набавка на Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a2aa222-9433-410e-a5be-fd93360a46f9/5

Оглас  бр.  18/3-248/5/2018  од 18.05.2018 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (JET A-1) и Авионски бензин АБ 100/130 (AVGAS 100LL). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/333563d2-7636-4bf6-b28a-29e55c83eb61/1

Оглас  бр. 18/3-350/4/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на објект бр. 45 во касарна „Илинден“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc21bd2f-6555-43af-b072-31f77087d0e0/1

Оглас  бр. 18/3-227/6/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4472d56c-bcbf-40ba-a034-fcffe46401fb/5

Оглас  бр. 18/3-138/15/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4ba8fa65-35a4-4fa1-a64b-07e9157bb19c/1

Оглас бр. 18/3-230/6/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на канализационата инсталација во ИО „Дренов Дол“ – Петровец. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3716987b-f140-423f-903c-ae3d4f56956c/5

Оглас бр. 18/3-299/4/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73256850-7fe0-4d9f-89c1-7df91d1e5ea2/5

Оглас  бр. 18/3-270/4/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Изнајмување на тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d96345ac-aec4-4284-a396-c9e47dd7d01a/5

Оглас  бр. 18/3-346/4/2018  од 15.05.2018 година за јавна набавка на Варосување на објект Дом на АРМ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/00a80724-b6ab-49fc-9b84-352d34c79059/5

Оглас бр.  18/3-249/6/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Хемиски средства за контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a5bf58d6-35dc-404d-891a-f34bd14a6531/5

Оглас бр. 18/3-265/7/2018 од 14.05.2018 година за јавна набавка на Вода негазирана. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff7d5492-58dd-4c25-8765-0a39bf7573ac/1

Оглас бр. 18/3-12/60/2017 од 11.05.2018 година за јавна набавка на Антивирусна заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9e72db79-726e-4adc-85dc-b8fd5469781d

Оглас бр. 18/3-285/4/2018 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Сеф сигурносен ТИП 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27df89a3-d0f5-4ea7-ab2e-c9abd95d8fea/5

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ae609810-1df5-4eea-a14d-a8dc00cb166c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e6a50f7-95e4-4741-ae84-580c41f72d14

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017  од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e1ad38cb-f5c3-424d-aba0-1f1f91324e76

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a7f7b5c9-f1d3-4abd-8fd6-f30e39b57451

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b645ff99-d9c1-45a4-b909-82dbabf50741

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e118295a-86ed-47b6-8f73-b5ac40ce4d45

Оглас бр. 18/3-332/6/2018 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Радар за мерење на брзина, дрегер за алкотест и ампули за уста. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b86ae75b-8a87-4800-b139-29da2f288b81/5

Оглас бр. 18/3-130/24/2018 од 09.05.2018 година за јавна набавка на Масло за јадење рафинирано од сончоглед. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/636deac3-5e34-4085-b94d-9078e4852641/1

Оглас бр. 18/3-268/5/2018 од 09.05.2018 година за јавна набавка на Кашкавал кравји, топено сирење и сирење кравјо. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5164438d-fdcd-400c-b7d2-5e77cba8533c/1

Оглас бр. 18/3-262/6/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7dbcf38-b95c-44dc-82cb-3d415a1338ee/5

Оглас  бр. 18/3-209/12/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4e35fbb-86c4-4bb2-96ce-c3cb0a94cf99/1

Отворена постапка бр. 18/3-248/ со датум на објава 09.05.2018 за доделување на договор  за  јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (ЈЕТ А-1) и авионски бензин АБ 100/130 (АVGAS 100LL). Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 16.05.2018 година

Отворена постапка бр. 18/3-324/ со датум на објава 08,05.2018 за доделување на договор за јавна набавка на стоки, чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за  службена униформа женскиТендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 28.05.2018 година

Оглас бр. 18/3-88/25/2018 од 08.05.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/823c5444-64d6-439a-b79e-cf6fa250a465/1

Оглас бр. 18/3-306/4/2018 од 08.05.2018 година за јавна набавка на  Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cf7b2ef7-428b-46fe-bfe1-78ae354bbe3a/5

Оглас бр. 18/3-337/4/2018  од 07.05.2018 година за јавна набавка на организирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a7f50cdd-00f9-450d-9530-5b58dc192ff6/5

Оглас  бр. 18/3-209/12/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4e35fbb-86c4-4bb2-96ce-c3cb0a94cf99/1

Оглас бр. 18/3-262/6/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7dbcf38-b95c-44dc-82cb-3d415a1338ee/5

Оглас бр.18/3-218/5/2018  од 04.05.2018 година за јавна набавка на  Поправка и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b8f7964-ea77-4bfe-ba98-e883fc139cae/5

Оглас  бр. 18/3-221/4/2018 од 01.05.2018 година за јавна набавка на Баждарење на уреди за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6e8c9a07-217a-4dbf-9775-414b5c998738/5

Отворена постапка бр. 18/3-88/ со датум на објава 27.04.2018 за доделување на договор за јавна набавка на стоки, сувомеснати производи. Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 07.05.2018 година

Оглас  бр. 18/3-132/18/2018 од 27.04.2018 година за Јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41cfb4b6-1881-47bf-b5b0-dc451342e968/1

Оглас  бр. 18/3-330/3/2018 од 27.04.20148 година за Јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d25a144-8fc3-423f-97b9-b6693201bb86/1

Отворена постапка бр. 18/3-224/ со датум на објава 25.04.2018, за доделување на договор за Јавна набавка на стоки -  14.000 комплети на воено теренска униформа (палто, панталони и капа) во основна шара. Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде.Краен рок за доставување понуди е 09.05.2018 година

Оглас бр. 18/3-281/4/2018 од  24.04.2018 година за Јавна набавка на Наставно- образовни помагала-книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ba542d9-ccd7-49c1-abea-9826f7089d17/5

Оглас  бр.  18/3-233/4/2018  од 24.04.2018 за Јавна набавка на Клима уреди со монтажа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/094b5ffc-5e49-4df8-9633-ffa68f07e0b1/5  Измена на податоците во постапката за барање за прибирање на понуди.   https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4af87679-77e3-45ee-a086-c784caceb8b2

Оглас  бр.  18/3-208/49/2017 од 24.04.2018 за Јавна набавка на Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c197e158-f08c-4b6b-8eca-89c297f6bf46

Оглас бр. 18/3-65/4/2018 од 23.04.2018 година за јавна набавка на Маица војничка со кратки и со долги ракави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46583c00-b77f-4707-89d7-5c45f9750c2f/5

Оглас бр. 18/3-176/6/2018  од 20.04.2018 година за јавна набавка на Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96b804d2-45c6-422d-9bec-26360a687f6b/5

Оглас бр. 18/3-241/6/2018 од 20.04.2018 година за јавна  набавка на Баждарење (калибрација) на средства за АБХО заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a15569d8-91ef-4933-8827-a07afbdd0ad8/5

Оглас  бр. 18/3-251/4/2018  од 19.04.2018 година за јавна набавка на Вонреден превоз со автобуси до државна граница на РМ за потребите на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a2ef835-97ba-4344-8e18-89544c2b0cca/1

Оглас  бр. 18/3-274/4/2018 од 19.04.2018 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9434eff-e628-4821-96ef-345c90855feb/5

Оглас  бр. 18/3-31/5/2018  од 19.04.2018 година за јавна набавка на Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ed210c8-b59b-4aac-ad44-91baab9b46ec/5

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-31/5/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/62eaf19c-4cde-487c-b245-a8e800d7a3f8

Оглас бр. 18/3-80/12/2018 од 17.04.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da96a08b-01a1-4bc0-9ee1-b287e9368d3b/5

Оглас за барање за прибирање на понуди бр. 18/3-243/6/2018  за јавна набавка на Meти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80763328-c07a-4e5f-b7a8-4711c014b0c8/5

Оглас  бр. 18/3-181/5/2018 од 12.04.2018 година за јавна набавка на Цветни аранжмани, дизајнирани и изработени од свежо цвеќе.  Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf221849-f07d-4859-9a82-6cb31de9d8c2/5

Оглас бр. 18/3-217/4/2018 од 11.04.2018 година за Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/985de97b-78d2-4ae8-aa91-137221abec2e/5

Оглас бр. 18/3-231/6 од 11.04.2018 година за Писмен превод од Руски на Македонски јазик на стручна литература. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линкhttps://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f3d9428-7415-4f2d-a0db-69a35c55c599/5

Оглас бр. 18/3-100/14 од 11.04.2018 година, услуга за Царина и Шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f0bf751e-e1d0-429f-a172-932d0234ac5d/1

Оглас бр. 18/3-196/5/2018 од 12.04.2018 година за Систем за превенција и детекција на шумски пожари . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b7be92f-4a59-472d-8640-11a0078136f7/1

Оглас бр. 18/3-264/4/2018 од 30.03.2018 година за Mатеријали за административна поддршка за потребите на НАТО Работилницата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6570bab5-e51c-4237-866c-810c168c690c/5

Оглас бр. 18/3-12/9/2018 од 29.03.2018 година за Изнајмување на опрема за аудио и видео поддршка на конференции и семинари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/551b49b6-7bea-4a0e-9a26-433615d074b6/5

Оглас  бр. 18/3-44/24/2018 од 26.03.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно, тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d115f82e-5a00-4561-a991-b0b3e5205650/1

Оглас  бр. 18/3-9/8/2018 од 23.03.2018 година за јавна набавка на Еднодневен сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/194e68df-905f-4020-a770-c4f0112bfaf4/1

Оглас бр. 18/3-163/4/2018 од 22.03.2018 година за Печатење на списанија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b07c5f3-9e1e-4f4d-95da-717c05c1c699/1

Прилог бр.18/3-98/20 од 21.03.2018 година за Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка кој може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8ba51618-dcf5-48f8-aef0-3f7d0ecc4caa

Оглас бр. 18/3-98/19/2018 од 20.03.2018 година за набавка на Патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc56d348-f589-4969-8182-87fb9f557eea/1

Оглас бр. 18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c6d11fd0-5458-445c-a479-1f1ef2dc5759/1

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d6dcc375-ee09-42f5-afac-a8e800b3a029

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a8ff6f1a-9b25-4bd5-b917-a8e800b3fb9b

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ce0f34fa-878e-4ccc-9212-a8e800b45408

Оглас бр. 18/3-32/9/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08ca6c70-f906-4164-9a53-77f9036c6982/5

Оглас бр. 18/3-178/7/2018 од 14.03.2018 година  за јавна набавка на Поправка на Биохемиски анализатор Becman Counter AU 400 и Систем за реверзна осмоза Crystal E50 Sia Adrona. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e656fd8e-8fa2-4471-95f3-c4b12655f465/5

- склучен договор по Оглас бр. 18/3-178/7/2018 за Поправка на биохемиски анализатор Becman Counter  AU 480. Содржината на договорот може да се превземе овде

- склучен договор по Оглас бр. 18/3-178/7/2018 за Поправка на Систем за реверзна осмоза Crystal E50 Sia Adrona. Содржината на огласот може да се превземе овде

Оглас бр. 18/3-87/12/2018 од 14.03.2018 година за јавна набавка на Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd676878-2382-4625-b318-7d233f3f0306/1

Оглас  бр. 18/3-162/2/2018 од 20.02.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b5a8b28-8a60-4e52-82a7-c009bd304537/5

Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fcdb6ef3-8548-4a35-a296-f287c533df7e/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8bdd56fe-98a8-445a-9036-f91fc4910c3b

Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d9c9b00-4b8c-4f08-b12a-8ff8f73235ea/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1a17de0b-27c3-47c9-b359-19b2278c930c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/159b46f6-3495-4a59-b95f-dacdce7bb5ea

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/125bb6b5-cb7c-4345-8bea-39114b7dabfd

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eb512318-2190-43d8-9df6-264e6e56118b

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4996f7a0-3fb3-4922-b273-670cab75a57e

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d0de6218-8da7-43b5-9bea-4d0856dc9c89

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eaa0695f-d320-4311-a1df-a8c4008de2d6

Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f168f11b-abea-45c9-8014-2b19fe2c12fc/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2d97d60-e864-43ef-b33a-8e2804c6fa3d

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 07.05.2018 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ac746d9a-af1a-418c-aa30-ee230deba07c

Оглас бр. 18/3-25/58/2017 од 29.12.2017 година за Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3693ca23-74ee-4f12-9da8-317794fbbe31/1

Оглас бр. 18/3-259/10/2017 од 28.12.2017 година за Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5661c47f-ce1b-4f35-a997-b7eea38bfba9/5

Оглас бр. 18/3-369/26/2017 од 28.12.2017 година за Царински и шпедитерски услуги. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a73a9c18-b3df-4df0-afaa-da7c6c9af81d/1

Оглас бр. 18/3-208/49/2017 од 21.12.2017 година за Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2763854-ea8c-4390-92f0-264eb77165a7/1

Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/890f0413-f935-476d-ac1e-e65b8e9d57fd/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a47624bd-d374-4b5c-81ca-1c424f2e5823

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3f5cdb30-7b84-4584-8b77-75d24b81185d

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a022ba0-384b-473d-a9a2-29824333e0c6

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/de1e9302-12ac-4e8b-be4e-a8c4008af661

Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13fa32bf-4a03-46c6-ac3d-13820426c4f4/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр. 18/3-379/28/2017 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15416f7b-4c5f-4db5-b0c2-d5f0119a5f1e

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/be46869b-418c-4e27-b13f-a8c4008cec6c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0877cb8d-8d02-4585-8980-f7fe457a5d54

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/16211166-7314-4eea-bf52-596f91dddae1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail