Ministër i mbrojtjes

Dr. Zoran Jolevski,

Slika -biogr-.Dr. Zoran Jolevski,
I lindur më 16.7.1959 në Shkup.

Arsimi:
Zoran Jolevski ka doktoruar në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare Ekonomike në Fakultetin Ekonomik në Shkup, në Universitetin „Shën. Cirili dhe Metodi“ në shkurt të vitit 2001. Ka marrë titullin Magjistër i Shkencave Juridike (e drejta ndërkombëtare tregtare) në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin 1991. Ka Diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Shkup në vitin 1983, ndërsa në vitin 1993 ka marrë diplomën pasuniversitare nga fusha e Marrëdhënieve Ndërkombëtar dhe Zhvillimi në Institutin për Studime Shoqërore në Hagë – Holandë. Në vitin 1994 ndjek Kursin e Specializuar të IV-të nga fusha e Politikave dhe Rregullativave Tregtare në GATT, Gjenevë – Zvicër.
Përvoja e punës:
19.06.2014, Zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë për Ministër të Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë
Përvoja Diplomatike:
Nga data 12.3.2007 mban pozitën e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Maqedonisë në SHBA. Më datë 22.10.2010 është emëruar në pozitën e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Maqedonisë në Meksikë, ndërsa më 6.4.2011 është emëruar në pozitën e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Maqedonisë në Brazil. Më datë 20.10.2011 është emëruar përfaqësues i përhershëm i R. së Maqedonisë në Organizatën e Shteteve Amerikane.
Nga data 1.1.2000 deri 1.6.2004 mban pozitën e sekretarit të përgjithshëm të Kabinetit të Presidentit të Republikës së Maqedonisë. Sipas Sistematizimit të Kabinetit të Presidentit të Republikës së Maqedonisë, Z. Jolevski si sekretar gjeneral është i angazhuar për analiza strategjike, sigurim të mbështetjes për realizimin e prioriteteve të Presidentit, caktimin e udhëzimeve individuale dhe kolektive për nëpunësit e Kabinetit me qëllim të realizimit të qëllimeve të Presidentit etj.
Nga data 1.1.1988 deri 1.1.2000 punon në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nga data 15.10.1994 deri 1.9.1998 mban pozitën e sekretarit të parë në Misionin e Përhershëm të Republikës së Maqedonisë në Gjenevë. Në periudhën nga nëntori 1995 deri në mars 1996 me vendim të Qeverisë ka qenë përgjegjës për përgatitjen e Memorandumit të Republikës së Maqedonisë për Aderim në Organizatën Botërore Tregtare.
Thirje akademike:
Në janar 2007 Dr. Jolevski zgjidhet në thirjen Profesor Inordinar në Universitetin Evropian në Shkup, në lëndët Marrëdhëniet Ekonomike Ndërkombëtare, Tregtia e Jashtme dhe Politika e Bashkimit Evropian në Sferën Ekonomike. Më 9 qershor 2003 është zgjedhur docent.
Përvojë pune shtesë
Nga data 9.10.2006 deri 12.3.2007 mban pozitën drejtor i “Projektit për Përmirësim të Klimës Afariste në Maqedoni”, Booz Allen and Hamilton, Uashington, projekt i financuar nga USAID.
Nga data 1.6.2004 deri 15.3.2006 mban pozitën drejtor i “Projektit për Përshtatje të Maqedonisë me Organizatën Botërore Tregtare”, Booz Allen and Hamilton, projekt i financuar nga USAID.
Në periudhën nga 1983-87 ka qenë guid turistik ndërkombëtar.
Funksione të rëndësishme negociuese:
- Në nëntor 2008 është emëruar i dërguar special në bisedat rreth dallimeve për emrin nën patronazh të OKB-së;
- Në vitin 2000 dhe 2001 me urdhër nga presidenti Trajkovski udhëhoqi negociatat për ripërtrirje të marrëdhënieve diplomatike me RP të Kinës;
- Në periudhën nga 2000-2004 Qeveria e Republikës së Maqedonisë e emëron për zëvendës negociator kombëtar dhe këshilltar special i ministrit të ekonomisë për aderim të Republikës së Maqedonisë në Organizatën Botërore Tregtare;
- Nga viti 1992 deri 1994 është sekretar i Grupit Koordinativ për trashëgimi të Grupit Punues Ekonomik pranë Konferencës Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë.
Funksione të rëndësishme ndërkombëtare:
- Zëvendës kryesues i Komitetit për Tregti të Komitetit Ekonomik për Evropë në Kombet e Bashkuara ( nga 2005 deri 2007)
- Anëtar i Grupit të Specialistëve për Zhvillim të Ndërmarrejs nëpërmjet Internetit– Komisioni Ekonomik për Evropë në OKB (nga 2000 deri 2005)
- Anëtar i Birosë së Komisionit për Investime të Huaja të UNCTAD (1998/1999);
Anëtarësime në Borde Drejtuese të Organizatave Joqeveritare
- Themelues dhe kryetar i parë i Institutit për Strategji Ekonomike dhe Politikë Ndërkombëtare „Ohër“ (2006 – 2007)
- Anëtar i Presidencës së Klubit Euroatlantik në Maqedoni (2005- 2007)
- Anëtar i Qendrës për Kërkime Strategjike në ASHAM (2006 – 2007)
- Kryetar i Bordit Drejtues të Fondacionit Ndërkombëtar Boris Trajkovski (2004-2005)
- Anëtar i Komitetit „E-Maqedonia për të gjithë“ i themeluar dhe udhëhequr nga Presidenti i Republikës së Maqedonisë (2000-2004)
- Anëtar i Presidencës së Shoqatës së Miqësisë Maqedonaso-Japoneze (1990-1994)
- Anëtar i Presidencës së Federatës Turistike të Shkupit (1988-1990)
- Anëtar i Presidencës së Klubit për Not „Vardar“
- Anëtar i Bordit Drejtues të Maqedonisë 2025 (2007- )
Dr. Zoran Jolevski ka qenë president i Bordit Organizativ dhe kryesues i konferencave ndërkombëtare në vijim:
1. „Harmonizimi i kërkesave për të dhënat tregtare në Evropën Juglindore dhe mundësitë për shkëmbim elektronik të dokumenteve me mundësi të zbatimit të sistemit një sportelësh për Dogana“, Ohër, Maqedoni, 6-7 dhjetor 2006
2. „Agjenda zhvillimore nga Doha dhe lehtësimi i tregtimit: Lehtësimi i tregtimit në kontekst të OBT dhe organizatave tjera ndërkombëtare“ Ohër, Maqedoni, 23-24.9.2005.
Libra të botuar
Ambasadori Jolevski ka botuar librat në vijim:
1. „Sistemi Tregtar Botëror“ Matica, Shkup, 2006;
2. „Korporatat Multinacionale: Sfidë e Ekonomisë Bashkëkohore” Еconomy Press, Shkup 1997;
…është redaktor kryesor i botimeve në vijim:
1. „Raport për tregtinë e jashtme të Republikës së Maqedonisë për vitin 2005“ – redaktor kryesor dhe autor i disa kapitujve, Shkup, 2005.
2. „Raport për tregtinë e jashtme të Republikës së Maqedonisë për vitin 2006“ – redaktor kryesor dhe autor i disa kapitujve, Shkup, 2006.
3. Mandati për lidership: Parime për udhëheqjen me Maqedoninë në periudhën nga 2006-2010, redaktor kryesor, Instituti për Strategji Ekonomike dhe Çështje Ndërkombëtare “Ohër“, Shkup, tetor 2006.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail