Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Complex exercise for the future officers of Macedonia and partner countries: DV Day for Summer Campus 2015Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“Комплексна вежба за идните офицери во Македонија и земјите-партнери: Ден за високи гости на „Летниот кампус 2015“

Комплексна вежба за идните офицери во Македонија и земјите-партнери: Ден за високи гости на „Летниот кампус 2015“

На завршниот ден од овогодинешниот Летен кампус, 9 јули, на армискиот полигон „Криволак“ кулминираше интероператибилноста помеѓу питомците од Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Косово, Црна Гора, Република Полска, Република Турција, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави како и студентите од Факултетот за безбедност, Европскиот универзитет и УКИМ. На денот за високи гости […]