Kontakt

Republika e Maqedonisë
Ministria e Mbrojtjes

Orce Nikolov nr. 116
1000 Shkup | Republika e Маqedonisë
Tel | +389 2 3282042
+389 2 3282097
Faks |+389 2 3283968
Tatiana Ukajdari
e-mail: kabinetMO@morm.gov.mk

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN:
Lidija Jançovska Hristova
tel| +389 70 327522
e-mail:lidija.jancovska@morm.gov.mk
Ivan Petrushevski
tel| +389 70 403047
e-mail:ivan.petrusevski@morm.gov.mk
Dushko Avramovski
tel| +389 76 298061
e-mail:dushko.avramovski@morm.gov.mk

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail