News

Minister Jolevski on numerous bilateral meetings during his visit of CroatiaMinistri Jolevski në takime të shumta bilaterale gjatë vizitës në KroaciМинистерот Јолевски на бројни билатерални средби при посетата на Хрватска

Minister Jolevski on numerous bilateral meetings during his visit of Croatia

During the visit of Croatia, the Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Zoran Jolevski, held numerous bilateral meetings with delegations from partner countries, led by defence ministers and senior officials of Ministries. Minister Jolevski met with the President of Croatia, Kolinda Grabar-Kitarović, where the Croatian President expressed full support for the Euro-Atlantic integration […]

Multilateral consultations Macedonia – NATO held In Brussels Në Bruksel mbahen konsultime multilaterale Maqedoni - NATOВо Брисел одржани мултилатерални консултации Македонија - НАТО

Multilateral consultations Macedonia – NATO held In Brussels

Today at NATO headquarters in Brussels, the regular multilateral consultations between the Republic of Macedonia and the NATO Alliance were held, a meeting that was attended by the Deputy Minister of Defence, Bekim Maksuti, the State Secretary in the Ministry of Defence, Elizabeta Chupovska-Ristova, and a senior delegation from the Ministry and Army of the […]

Minister Jolevski on a meeting with students from Stanford UniversityMinistri Jolevski në takim me studentë nga Universiteti StanfordМинистерот Јолевски на средба со студенти од Станфорд Универзитетот

Minister Jolevski on a meeting with students from Stanford University

Today in the Ministry of Defence, Minister Zoran Jolevski met a group of students and professors from the famous Stanford University in the US, where they discussed security and migration, with special reference to the Republic of Macedonia and its contribution to the stability of the region and Europe. Minister Jolevski said that Macedonia, with […]

Easter Greetings by Minister Jolevski

On the occasion of the great Christian holiday – Resurrection of Jesus – Easter, the Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Zoran Jolevski, sent greetings to the ARM members, employees of the Ministry of Defence and all citizens of the Republic of Macedonia of Christian faith. The great holiday, Resurrection of Jesus – […]

Meeting of Jolevski - McGuire: Mutual agreement on the training of young officers, key to the future of the Army of Republic of MacedoniaTakim Jolevski – McGuire: Dakordimi i ndërsjellë për trajnimin e oficerëve të rinj, kyç për të ardhmen e Armatës së Republikës së MaqedonisëСредба Јолевски – Мек Гваер: Взаемна согласност за обуката на младите офицери, клучна за иднината на Армијата на Република Македонија

Meeting of Jolevski – McGuire: Mutual agreement on the training of young officers, key to the future of the Army of Republic of Macedonia

On the meeting with the Deputy Commanding General of the United States Army Europe, Major General Timothy McGuire, the Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Zoran Jolevski, emphasized the excellent cooperation and partnership with the United States in the field of defence. He added that the joint participation in exercises, as well as […]

Jolevski in Rome: Macedonia has fulfilled the criteria; NATO should reach a positive decision on fully-fledged membershipJolevski në Romë: Maqedonia ka përmbushur kriteret, NATO duhet të marrë vendim pozitiv për anëtarësimin e plotëЈолевски во Рим: Македонија ги исполни критериумите, НАТО треба да донесе позитивна одлука за полноправно членство

Jolevski in Rome: Macedonia has fulfilled the criteria; NATO should reach a positive decision on fully-fledged membership

Today in Rome, the Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Zoran Jolevski, chaired the session titled “The Road to Integration”, which is part of the Conference organized by the NATO Defence College on the topic “Balkan networks and stability – linking cooperation and human security”. On today’s session, where in addition to Minister […]

Jolevski on NATO Day: In 2016 Macedonia proved itself as the leader of regional cooperation in the defence sector  Jolevski për Ditën e NATO-s: Në vitin 2016 Maqedonia u dëshmua si lider në bashkëpunimin rajonal në fushën e mbrojtjesЈолевски за Денот на НАТО: Во 2016 година Македонија се докажа како лидер во регионалната соработка во областа на одбраната

Jolevski on NATO Day: In 2016 Macedonia proved itself as the leader of regional cooperation in the defence sector

Today, a press conference was traditionally held, in the Army Hall in Skopje, in co-organization of the Ministry of Defence and the Euro-Atlantic Council, marking 4 April – NATO Day, or the day when the Washington Treaty was signed 68 years ago establishing the North Atlantic Alliance. At the press conference, the Minister of Defence […]

NATO Advanced Cyber School on Combating Terrorism in Cyber Defence commenced in OhridNë Ohër filloi shkolla a avancuar e NATO-s për luftën kundër terrorizmit në hapësirën kibernetikeВо Охрид започна напредната НАТО школа за борбата против тероризмот во сајбер-просторот

NATO Advanced Cyber School on Combating Terrorism in Cyber Defence commenced in Ohrid

“Similar to the other regions in the world, South East Europe is facing the challenges related to radicalization and terrorism in cyberspace, which requires a response from NATO and partner countries. For us it is extremely important to understand the global trends regarding the use of cyberspace by ISIS and other terrorist organizations, as well […]

Jolevski in Bitola: The relations between Macedonia and Turkey should be an example for cooperation in the regionJolevski në Manastir: Marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Turqisë duhet të jenë shembull për bashkëpunim rajonalЈолевски во Битола: Односите меѓу Македонија и Турција треба да бидат пример за соработка во регионот

Jolevski in Bitola: The relations between Macedonia and Turkey should be an example for cooperation in the region

The Republic of Turkey has been giving strong support to the Republic of Macedonia since its independence. Turkey is also supporting us in our road towards transformation into a contributor to global peace and security and growing into an equal partner of NATO. This was stressed by the Minister of Defence, Zoran Jolevski, on today’s […]

90 ushtarë të ri profesionistë në shërbim të ARM-sëНови 90 професионални војници во служба на АРМ

(Untitled)

Minister Jolevski in a tour of the accommodation capacities of the ARM on the southern borderMinistri Jolevski në vizitë tek objektet e akomodimit të ARM-së në kufirin jugorМинистерот Јолевски во обиколка на сместувачките капацитети на АРМ на јужната граница

Minister Jolevski in a tour of the accommodation capacities of the ARM on the southern border

The Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Zoran Jolevski, made a tour today of the accommodation capacities of the Army of the Republic of Macedonia on the southern border, in the vicinity of Bogdanci. On this occasion, Minister Jolevski stressed that during today’s visit, he was informed by the commanders of the ARM […]

Minister Jolevski in a visit of the Jane Sandanski barracks in ShtipMinistri Jolevski viziton kazermën „Jane Sandanski” në ShtipМинистерот Јолевски во посета на касарната „Јане Сандански“ во Штип

Minister Jolevski in a visit of the Jane Sandanski barracks in Shtip

The Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Zoran Jolevski, visited today the members of the Army of the Republic of Macedonia, stationed in the Shtip barracks – Jane Sandanski. “The visit of the Shtip barracks is part of my program of visiting garrisons of the Army of the Republic of Macedonia. The commander […]