News

Deputy Minister Maksuti on the Distinguished Visitors Day at the exercise "Challenge 2018"Zëvendësministri Maksuti në Ditën për Mysafirë të Shquar  në stërvitjen "Sfida 2018"Заменик - министерот Максути на денот за високи гости на вежбата „Предизвик 2018“

Deputy Minister Maksuti on the Distinguished Visitors Day at the exercise “Challenge 2018″

Within the bilateral military exercise “Challenge 2018″, which is being conducted by members of the ARM and the Armed Forces of the Republic of Slovenia from 28 September, a Distinguished Visitors Day was held today at the Military Range (MR) “Krivolak”. The results of the live firing of targets in the air with a light […]

Deputy Minister Maksuti opened the Orientation course for the European Common Security and Defence PolicyZëvendësministri Maksuti hapi kursin e orientimit për Politikën e Përbashkët Evropiane të Sigurisë dhe MbrojtjesЗаменикот-министер Максути го отвори на ориентацискиот курс за европската заедничка безбедносна и одбранбена политика

Deputy Minister Maksuti opened the Orientation course for the European Common Security and Defence Policy

The Deputy Minister of Defence, Bekim Maksuti, opened today in Skopje the Orientation Course on European Security and Defence Policy, as part of the Union’s stabilization and association process. The training program is aimed for the countries of the Western Balkans, and has the goal of supporting the building of national administrative capacities in the […]

Deputy Minister Maksuti at the meeting of Western Balkan Defence Ministers in Austria: The decision on 30 September will affect not only Macedonia, but the entire region as wellZëvendësministri Maksuti në takimin e ministrave të mbrojtjes të Ballkanit Perëndimor në Austri: Vendimi i 30 shtatorit do të prekë jo vetëm Maqedoninë, por edhe tërë rajonin Заменик – министерот Максути на состанокот на министри за одбрана од Западен Балкан во Австрија: Одлуката на 30 септември ќе влијае не само на Македонија туку и на целиот регион

Deputy Minister Maksuti at the meeting of Western Balkan Defence Ministers in Austria: The decision on 30 September will affect not only Macedonia, but the entire region as well

Today in Graz, Austria, the Deputy Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Bekim Maksuti, participated at the informal meeting of Defence Ministers of Western Balkans countries and Austria. The meeting was under the auspices of the Austrian Minister of Defence, Mario Kunasek, who briefed his Balkan counterparts on the conclusions of a recent […]

Minister Shekerinska at the Faculty of Law: The perspectives opening up for Macedonia will be best used by our youthMinistrja Shekerinska në Fakultetin Juridik: Perspektivat që do të hapen për Maqedoninë më së shumti do të shfrytëzohen nga të rinjtëМинистерката Шекеринска на Правниот факултет: Перспективите што се отвораат за Македонија најмногу ќе ги искористат младите

Minister Shekerinska at the Faculty of Law: The perspectives opening up for Macedonia will be best used by our youth

Nearly three decades ago, the politicians and citizens of this country agreed that they want Macedonia to be stronger, safer and more prosperous by becoming a member of the European Union and NATO, and pledged to solve all the problems that may hinder that road. As a Government, as citizens, we tried to do just […]

Министерките Шекеринска и Фон дер Лајен на панел дискусија за улогата на цивилното општество при интеграцијата во НАТО и ЕУ

(Untitled)

German Minister of Defence von der Leyen states after her meeting with Minister Shekerinska: Macedonia and Germany share the same values, let us continue build Europe together!Ministrja gjermane e Mbrojtjes Fon der Leyen pas takimit me ministren Shekerinska: Maqedonia dhe Gjermania ndajnë të njëjtat vlera, të vazhdojmë ta ndërtojmë Evropën së bashku!Германската министерка за одбрана Фон дер Лајен по средбата со министерката Шекеринска: Македонија и Германија ги делат истите вредности, да продолжиме да ја градиме Европа заедно!

German Minister of Defence von der Leyen states after her meeting with Minister Shekerinska: Macedonia and Germany share the same values, let us continue build Europe together!

Minister of Defence of FR Germany, Ursula von der Leyen arrived today for an official visit to the Republic of Macedonia, a first visit of a Federal Defence Minister to Macedonia after 11 years. After the meetings in the premises of the Ministry of Defence, Minister Radmila Shekerinska said that the frequent visits of the […]

Deputy Minister Maksuti on the Distinguished Visitors Day for the exercise "Comprehensive Response – VODNO 2018"Zëvendësministri Maksuti në Ditën e Vizitorëve të Shquar në Stërvitjen "Përgjigje Gjithëpërfshirëse – VODNO 2018”Заменикот- министер Максути на Денот за високи гости на вежбата „Сеопфатен одговор - ВОДНО 2018“

Deputy Minister Maksuti on the Distinguished Visitors Day for the exercise “Comprehensive Response – VODNO 2018″

Today at the Army Home, the Deputy Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Bekim Maksuti, addressed the Distinguished Visitors Day for the exercise “Comprehensive Response – Vodno 2018″, organized by the Ministry and the Engineering Corps of the US Army. The Distinguished Visitors Day was also attended by the Commander of the Vermont […]

Deputy Minister Maksuti opened the workshop on International Security and the Implementation of International Humanitarian LawZëvendësministri Maksuti hapi seminarin kushtuar sigurisë ndërkombëtare dhe zbatimit të ligjit ndërkombëtar humanitarЗаменикот – министер Максути ја отвори работилницата посветена на меѓународната безбедност и имплементацијата на меѓународното хуманитарно право

Deputy Minister Maksuti opened the workshop on International Security and the Implementation of International Humanitarian Law

“Security at the international level today in conditions of globalization presents a serious challenge and goal towards which the modern civilized world strives. Although the UN Charter forbids states to use force to resolve conflicts, except in the case of self-defence, the world continues to be at constant risk of threats to peace and security”, […]

Shekerinska on the opening of the School of Defence, Security and NATO Integrations: NATO has become synonymous for democratic values, security, stability, economic prosperityShekerinska në hapjen e Shkollës së Mbrojtjes, Sigurisë dhe Integrimive në NATO: NATO është bërë sinonim me vlerat demokratike, sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin ekonomikШекеринска на отворањето на Школата за одбрана, безбедност и НАТО интеграции: НАТО стана синоним за демократски вредности, безбедност, стабилност, економски просперитет

Shekerinska on the opening of the School of Defence, Security and NATO Integrations: NATO has become synonymous for democratic values, security, stability, economic prosperity

Defence Minister Radmila Shekerinska addressed today the opening of the 15-day School of Defence, Security and NATO Integrations, organized by the Euro-Atlantic Council of Macedonia, and supported by the Ministry and the NATO Public Diplomacy Division. “The diplomatic offensive that we have conducted with our partners last year, the wide range of reforms at home, […]

Joint press conference of Prime Minister Zaev, US Secretary of Defense Mattis and Minister of Defense Shekerinska: The endorsement of Prespa Agreement on the referendum will secure the country’s place in NATO as an equal partner of all allies  Nga pres-konferenca e përbashkët i kryeministrit Zaev, sekretarit të Mbrojtjes së SHBA-së Matis dhe ministres së Mbrojtjes, Shekerinska: Miratimi i marrëveshjes së Prespës në referendum do të sigurojë pozitën e vendit në NATO si një partner i barabartë me të gjitha shtetet e tjera anëtareОд заедничкиот прес на премиерот Заев, секретарот за одбрана на САД Матис и министерката за одбрана Шекеринска: Одобрувањето на договорот од Преспа на референдумот ќе го обезбеди местото на земјата во НАТО како партнер рамен со сите други земји членки

Joint press conference of Prime Minister Zaev, US Secretary of Defense Mattis and Minister of Defense Shekerinska: The endorsement of Prespa Agreement on the referendum will secure the country’s place in NATO as an equal partner of all allies

Received with the highest state honors, US Secretary of Defense James Norman Mattis met today the Prime Minister of the Republic of Macedonia, Zoran Zaev as part of his official visit to our country. The President of the Government of the Republic of Macedonia, Zoran Zaev, accompanied by the members of the Government delegation together […]

Minister Shekerinska from the International Conference "We are working together against hybrid threats": Democracy, interethnic relations and membership in NATO and the EU are strengthening the country in dealing with hybrid threats Ministrja Shekerinska në konferencën ndërkombëtare "Punojmë së bashku kundër kërcënimeve hibride": Demokracia, marrëdhëniet ndëretnike dhe anëtarësimi në NATO dhe BE e përforcojnë vendin për të trajtuar kërcënimet hibrideМинистерката Шекеринска од меѓународната конференција „Работиме заедно против хибридните закани“: Демократијата, меѓуетничките односи и членството во НАТО и ЕУ ја јакнат државата за справување со хибридните закани

Minister Shekerinska from the International Conference “We are working together against hybrid threats”: Democracy, interethnic relations and membership in NATO and the EU are strengthening the country in dealing with hybrid threats

From 12 to 13 September 2018 the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia is organising an international conference titled “Stabilising Effects of Euro-Atlantic Integration: Working Together against Hybrid Threats” which will be attended by representatives from NATO, the diplomatic corps in the country, the academic community and the civil sector. The conference […]

Shekerinska - Appathurai: NATO strongly supports Macedonia in the process of accession in the AllianceShekerinska – Apaturaj: NATO e mbështet fuqimisht Maqedoninë në procesin e bashkimit me AleancënШекеринска – Апатурај: НАТО силно ја поддржува Македонија во процесот на пристапување во Алијансата

Shekerinska – Appathurai: NATO strongly supports Macedonia in the process of accession in the Alliance

Today, the Minister of Defence of the Republic of Macedonia, Radmila Shekerinska, held a working meeting with the Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, James Appathurai, which was realized within the process of Macedonia’s accession talks in the Alliance. On the meeting, Minister Shekerinska said that with full commitment, courage and […]