Објави

ЈАВЕН ОГЛАС за поништување на Јавен оглас од 05.01.2019 година

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 6, став (5) и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (еден) посебен советник во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Македонија, на определено време

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 6, став (5) и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2018 година

Во периодот Октомври – Декември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1.  Ренџерски баталјон – 24.10.2018 – 31.10.2018 2. КОД – Центар за странски јазици – 13.11.2018 – 15.11.2018 3. Здружена оперативна команда – 26.11.2018 – 30.11.2018 Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за […]

ЈАВЕН ОГЛАС 01/2018 за вработување на 5 (пет) лица во Министерството за одбрана

Врз основа на член 5, член 6 став (1) и член 20-г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) и член 22 став (1) точка 1 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ, рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје,на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха,се продолжува до 21.12.2018 година. Со почит, Воена академија

cccccccccccccccc

Исправка на јавниот оглас за прием на професионални војници во служба на Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и […]

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха се продолжува до 30.11.2018 година.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и […]

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2018 година

Во периодот јули – септември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Центар за електронско извидување – Касарна „ Гоце Делчев“ – 11.09.2018 – 14.09.2018година. Б) Вонреден инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Вонреден инспекциски надзор – […]

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година од областа на електротехника и информациски технологии на Универзитетот „Св. Кирил И Методиј“, Факултет за електротехника и информациски технологии.

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник (POLAD) во командата на SEEBRIG во Лариса, Република Грција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник (POLAD) во командата на SEEBRIG во Лариса, Република Грција.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Советник – Одговорен за одбранбената секција на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Советник – Одговорен за одбранбената секција на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија