Објави

Информација за продолжување на рокот за пријавување за упис на Воената академија за родот авијација

Министерството за одбрана и Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје ги информира сите заинтересирани млади лица со завршен прв циклус на студии, кои имаат желба и ги исполнуваат условите согласно Конкурсот за слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација дека рокот за пријавување се продолжува до 20.10.2017 година. Подетални информации во врска […]

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ − СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата […]

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија што ќе се школуваат во Република Турција, во Република Србија и во Република Хрватска во учебната 2017/2018 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ − СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата […]

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ […]

„Конкурс за оригинална македонска чекорница“

Министерството за одбрана на Република Македонија објавува: „Конкурс за оригинална македонска чекорница“ „Конкурс за оригинална македонска чекорница“ се објавува заради: • стимулирање на дела од македонското музичко творештво; • афирмација на композиторите од Република Македонија; • збогатување на фондот на композиции за Воениот дувачки оркестар на АРМ од домашни композитори. Право на учество на Конкурост […]

Информации за здруженија и организации за добивање донација од Добротворниот базар на НАТО

Почитувани, Министерството за одбрана ги информира здруженијата и организациите во Република Македонија дека доколу сакаат да аплицираат за добивање донација од Добротворниот базар на НАТО 2017 година, истото може да го направат на следниот линк: www.natocharitybazaar.org Рокот за аплицирање е до 12:00 часот на 01 мај 2017 година. На последната донаторска церемонија одржана на 31.01.2017 година, Добротворниот […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ − СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на Министерството за одбрана […]

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија.pdf

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и решението на министерот за одбрана бр. 02-5249/1 од 01.09.2016 година, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје објавува КОНКУРС за запишување на […]

ОБЈАВА бр. 6/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 6/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање