Објави

„Конкурс за оригинална македонска чекорница“

Министерството за одбрана на Република Македонија објавува: „Конкурс за оригинална македонска чекорница“ „Конкурс за оригинална македонска чекорница“ се објавува заради: • стимулирање на дела од македонското музичко творештво; • афирмација на композиторите од Република Македонија; • збогатување на фондот на композиции за Воениот дувачки оркестар на АРМ од домашни композитори. Право на учество на Конкурост […]

Информации за здруженија и организации за добивање донација од Добротворниот базар на НАТО

Почитувани, Министерството за одбрана ги информира здруженијата и организациите во Република Македонија дека доколу сакаат да аплицираат за добивање донација од Добротворниот базар на НАТО 2017 година, истото може да го направат на следниот линк: www.natocharitybazaar.org Рокот за аплицирање е до 12:00 часот на 01 мај 2017 година. На последната донаторска церемонија одржана на 31.01.2017 година, Добротворниот […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ − СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на Министерството за одбрана […]

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија.pdf

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и решението на министерот за одбрана бр. 02-5249/1 од 01.09.2016 година, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје објавува КОНКУРС за запишување на […]

ОБЈАВА бр. 6/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 6/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 1/2016 -2 вторo јавно наддавање за продажба на движни ствари – војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 1/2016 -2 вторo јавно наддавање за продажба на движни ствари – војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје  Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и решението на министерот за одбрана  бр. 02-5249/1 од 01.09.2016 година, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје објавува  КОНКУРС за запишување на […]

К О Н К У Р С за избор на 12 кандидати кои ќе бидат номинирани за упатување на школување во Соединетите Американски Држави, од кои 6 за Воено воздухопловната академија на САД и 6 за Воената академија Вест Поинт во САД

Министерството за одбрана  распиша Конкурс за избор и номинирање на 6 (шест) кандидати за упатување на школување во Воено воздухоплов­ната академија во Колорадо, САД  и 6 (шест) кандидати за упатување на  школување во Воената академија Вест Поинт во САД. На Конкурсот можат да се пријавуваат државјани на Република Македонија кои ги исполнуваат општите услови: – […]

Измена на интерен оглас

Измена на интерен оглас

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана