Од регионот

ISO-СТАНДАРД 14001

ISO-СТАНДАРД 14001

СПРАВУВАЊЕТО СО ЗАКАНИТЕ ОД ОКОЛИНАТА  ВО ОДДЕЛНИ ДРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА НАТО ISO е меѓународна организација формирана во 1947 година, која работи на волонтерска база и досега има донесено преку 19.500 стандарди за разни области од животот на луѓето. Во оваа организација членуваат 163 држави. Нејзиното седиште е во Женева, Швајцарија. ISO-стандардите и добрата практика кои ги […]